Slotcar.cz - slovník pojmů

První český digitál - standard autodráhy Slotcar.cz
Slovník pojmů

(3.1.2010 20:17): Přípojný panel
Je takovým "mozkem" celého řídicího systému. K přípojnému panelu jsou připojeny snímače, ovladače, počítač a napáječe. Přípojný panel například řídí rychlost vozů, nebo po průjezdu vozů cílem předává data o jejich spotřebě počítači. Možnosti přípojného panelu jsou dané jeho hardware a firmware.
Přípojné panely můžeme v systému Slotcar.cz najít ve třech vyhotoveních.
1. Jako neboxovaná desková verze
2. V boxovaném provedení
3. V kitu

Snímač
Slouží k zachytávání dat vozů při jejích průjezdu cílem. Protože rychlost vozu při průjezdu cílem je velmi vysoká a čas pro předání je velmi krátký tvoří snímač jakousi vyrovnávací paměť. Po průjezdu vozu cílem jsou data získaná z vozu následně předávaná nižší rychlostí elektronice snímače (přípojnému panelu). Snímač se instaluje do každé jedné drážky dráhy.

Optika snímače
Pro digitální systém je optikou snímače vlastní optický snímač (světlocitlivý prvek) přijímající data vysílané IR LED vozu. Optika snímače může obsahovat jednoduchý jednotranzistorový zesilovač.

Elektronika přípojného panelu
Destička s tištěnými spoji osazená součástkami. Hlavní funkcí elektroniky přípojného panelu je řízení rychlosti vozů, tankování a odpočet trestných bodů. V závislosti na rozšíření hardware a firmware může plnit i mnoho dalších funkcí.
V některých případech je na společnou destičku s tištěnými spoji umístěna i elektronika snímače. V těchto případech se většinou hovoří pouze o elektronice přípojného panelu (přípojném panelu).

Elektronika snímače
Destička s tištěnými spoji osazená součástkami. Hlavní funkcí elektroniky snímače je přenos dat z vozů s informací o stavu paliva, čase průjezdu cílem a počtu vypadnutí z dráhy do počítače. V závislosti na rozšíření hardware a firmware může plnit i mnoho dalších funkcí. V některých případech je na společnou destičku s tištěnými spoji umístěna i elektronika přípojného panelu. V těchto případech se většinou hovoří pouze o elektronice přípojného panelu (přípojném panelu).

Optická závora snímače
Používá se u počítadel pro analogové autodráhy. Skládá se IR vysílače (LED) a IR přijímače (světlocitlivý prvek). Paprsek optické závory je přetínán vodítkem vozu při průjezdu cílem.

Ovladač
Zařízení ve tvaru podobném pistoli, sloužící pro proporcionální řízení rychlosti vozu. Úhel stisknutí spouště odpovídá rychlosti vozu. Čím je spoušť stisknuta více, tím vyšší je rychlost vozu. Ovladač je navíc doplněn tlačítkem pro přehazování směru jízdy a tlačítkem pro okamžité zastavení vozu. Lepší ovladače mají i další funkce, jako vibrační mechanizmus indikující docházející palivo nebo nutnost zajet do depa a regulátory pro nastavení maximální rychlosti vozu a brzdného účinku.

Napáječ
Napájí celý systém digitální autodráhy Slotcar.cz. Systém Slotcar.cz je stavěn pro napájení napětím 16 až 18 V. Napájecí konektor 2,5 mm plus na středovém kolíku.

Kit
Sestava komponent umožňujících připojení a provoz systému Slotcar.cz na jiném analogovém nebo digitálním systému modelové autodráhy.

Boxované provedení
Přístrojová skříňka - krabička ve které je umístěna elektronika. Konektory pro připojení jsou vyvedeny většinou na přední nebo zadní panel.

Neboxovaná desková verze
Elektronika je určena pro připevnění k desce dřevěné autodráhy nebo pro vestavění do krytu, kde tvoří část celého systému. Neboxovaná desková verze nemá vlastní přístrojovou skříňku nebo jiný ochranný obal.

Modelová autodráha
Je zmenšeninou skutečné autodráhy (okruhu) v určitém měřítku. Systém Slotcar.cz podporuje měřítka 1:24, 1:32 a 1:48.

Dřevěná autodráha
Je modelová autodráha vytvořená z materiálů vyrobených ze dřeva. Nejčastěji se pro výrobu dřevěné autodráhy používá materiál MDF (zhuštěná dřevovláknitá deska).

MDD
Modulová dřevěná dráha. Je modelová dřevěná autodráha sestavitelná z jednotlivých menších dílů - modulů. Díky použitému materiálu a způsobu výroby lze dráhu nadesignovat zákazníkem ještě před zahájením procesu výroby. Lze vytvořit naprosto unikátní díly "šité" přímo na rozměr místa použití.

Protokol V/S
Soubor pravidel pro komunikaci mezi vozem a snímačem na cestě dat mezi vozem a počítače. 

Protokol S/PP
Soubor pravidel pro komunikaci mezi snímačem a přípojným panelem na cestě dat mezi vozem a počítače.

Protokol PP/PC
Soubor pravidel pro komunikaci mezi přípojným panelem a počítačem na cestě dat mezi vozem a počítače.

Protokol PP/V
Soubor pravidel pro komunikaci mezi přípojným panelem a vozem během řízení vozu ovladačem.

Základní program
Volně šířitelný program (freeware) pro zpracování a zobrazení dat protokolu PP/PC na počítači. Program zobrazuje
pořadí, jména závodníků (loga), počet zajetých kol, čas posledního kola, průměrnou rychlost posledního kola, čas nejrychlejšího kola, maximální rychlost nejrychlejšího kola, ztráty na vedoucího závodníka (počet kol [čas]), stav nádrže, praporky a ostatní značky.